Checking javascript support

To provide an enhanced user interface, this website uses javascript extensively.

If this text is not quickly replaced, your browser does NOT support javascript. Please enable javascript in your browser or use a different browser.

RealtimeMonitor

In alle administraties zitten fouten en risico’s. Onze software vindt ze.

Dure controllers inzetten om fouten en risico’s op te sporen is zonde. Onze software vindt ze sneller, beter en continu. RealtimeMonitor stopt niet bij vinden, maar helpt ze structureel op te lossen. Zo gaat uw administratie van voortdurend brandjes blussen, naar continu verbeteren.

Continu verbeteren: niet alleen dweilen, ook de kraan dicht zetten

In iedere administratie worden iedere dag fouten gemaakt. Denk aan dubbele facturen, het verkeerd gebruik van BTW-codes, et cetera. Doe je er niks aan, dan zijn het er morgen meer. Toch zien we dat organisaties vaak pas als er een probleem ontstaat, ad hoc analyses gaan uitvoeren op de kwaliteit van de data (soms zelfs steekproefsgewijs). Gevonden fouten worden eenmalig gecorrigeerd, waarna de aandacht weer verslapt.

Wij geloven in continu verbeteren: het geautomatiseerd en continu controleren van de volledige administratie op fouten en risico's om ze structureel op te lossen.

  • Stap 1: We koppelen RealtimeMonitor aan de administratie. Voordat we dat doen maken we duidelijke afspraken over de privacy en bescherming van gegevens.
  • Stap 2: Automatische data-controles scannen de administratie voortdurend op zoek naar risico's en fouten. Waar op gecontroleerd wordt, bepalen we samen.
  • Stap 3: Gevonden fouten en risico's worden toegewezen aan de juiste administratief medewerkers. We houden bij wie, wat, wanneer gedaan heeft met welke fout/welk risico.
  • Stap 4: Doordat we continu scannen en de opvolging bijhouden, ontstaan er patronen. Waar ontstaan de problemen en hoe worden ze opgelost? Aan de hand van die patronen kunnen structurele oplossingen gevonden worden om fouten en risico's te voorkomen.

1. Verzamelen
gegevens


2. Continu
analyseren


3. Opvolgen
issues


4. Structureel
verbeteren


Continu
verbeteren

Zin om te beginnen?

Neem contact met ons op via dirk@realtimeix.com.